Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 03.05.2019.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Број248 /2019

Шабац, дана 30.04.2019.год

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је

-   ЦВЕТИНОВИЋ ПРЕДРАГ, дипл. правник из Крупња, са седиштем адвокатске канцеларије у  Крупању,Ул. Мачков камен 1.

Писмене и образложене примедбе на:

-          одлуку бр.244/2019 од 30.04.2019. год.

-          одлуку бр.245/2019 од 30.04.2019. год.

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у Шапцу, Лозници и Ваљеву у року од 7 дана, од дана објављивања ових одлука на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављенесу на огласним таблама и сајту АК Шапца дана 03.05.2019. год.

                                                                                                        Председник АК Шапца                                                                                                      Владан Мијаиловић, адвокат