Imenik advokata...

Novosti

Baner

SPISAK ADVOKATA AK ŠAPCA-BRANILACA PO SL.DUŽNOSTI U KR. PRAVU-za Valjevo

SPISAK ADVOKATA UPISANIH U IMENIK AK ŠAPCA
BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U OBLASTI KRIVIČNOG PRAVA
sa područja 14.000 Valjeva,14.224Lajkovca,14.240Ljiga
14.242Mionice,14.253 Osečine i 14.210 Uba


-.AVRAMOVIĆ SNEŽANA,UB, Prvog maja 9
01.10.1998            414-693   471-609              064-4375543

-.ADAMOVIĆ BILjANA,Valjevo, Knez Miloša 26
01.11.1997             233-337   249-349                064-2574511

-.ALEKSIĆ SAŠA,Valjevo, Karađorđeva 117
01.02.1998          249-133     231-450               063-347727

-. ANDRIĆ ALEKSANDRA,UB, Kralja Petra 33
01.01.2003      f- 411-162   414-013  410-609   063-8544113
 

-.AĆIMOVIĆ PLANOJEVIĆ JANA,Valjevo, V.Mišića 29

17.04.2013                222-530     220-226      064-4319-084

-. AĆIMOVIĆ VERA, Valjevo,V. Mišića 29
01.05.1989                 222-530    220-226     063-7707668

-. AĆIMOVIĆ LUKA,Valjevo, V. Mišića 29
01.06.1991.                 222-53  220-226         060-0222-530

-. BELjIĆ ZORAN,Mionica, V. Mišića 9
01.04.1988                      3421-412                  063-234-585

 

-. BANJAC MIRJANA,Valjevo, Karađorđeva 82/6

01.09.1990                     064 2610527

 

-. BOŽIĆ MILOŠ,Ljig, Hadži Đerina 4
10.05.2007                              85-599            064-6726-120

-. BRANKOVIĆ GORAN, Valjevo, Bul. V.Nikolaja 6/137
08.10.2013.                           3517-511           063-223-599

-. BRKOVIĆ DRAGAN,Ljig, Zanatski centar bb
25.03.1993                       3443-742              060/0837-420

-. VELjOVIĆ VESNA,UB, V. Karadžića 18
01.12.2005                    412-020                  064-2532755

-. VESELINOVIĆ DRAGAN,UB, V. Karadžića 3
01.04.2000                     414-003                   064-2154255

 

-. VUJINOVIĆ SRĐAN, Valjevo, K.Miloša 42

07.07.2017.                                                   064-950-78-16
 

-. VUKIćEVIĆ RAJKO,Valjevo,Birčaninova 122 a
19.05.2010.            3345-098     232-400           065-2232-400

                        

-. VUKIĆEVIĆ PREDRAG,Ljig, Luke Spasojevića 48
01.10.1994.                              3345-098            063-317-996

-. VUKOVIĆ MIROSLAV,Valjevo, V.Karadžića 16/I
01.11.1993.                247-788    220-646           063-7823266

 

-. GAJIĆ-BOGDANOVIĆ MILKA,Valjevo, V. Karadžića 36
01.11.1994                 f 231-098   224-398          065-5100052

 

-. GLIŠIĆ ZORAN,Valjevo,Prote Mateje 1
13.11.1997.            220-577                               064-1347158

-. DENIĆ RADOJKO,UB, V. Karadžića 34
01.01.1991.            415-657      415-148            063-267281


-. DESPOTOVIĆ MOMČILO,Valjevo, Karađorđeva 32
01.09.1991.           247-804     233-060            064-4123670

 

-.  DESPOTOVIĆ DUŠAN, Valjevo,Karađorđeva 32
22.10.2015                                                   064 63 55 539

 

-. DRAGIĆ JELENA,Valjevo, Takovska 4

21.12.2018.                                         064/0290-175

 

-.DRAGIĆEVIĆ DRAGAN, Ub, Kralja Petra I 52

01.12.2018.                                         065/ 8160-686

 

-. DRAGOJEVIĆ GORDANA,Mionica, Kneza Grbovića 13
01.06.2001.              62-225         61-045          063-8259666

 

-. DRAJIĆ SAŠA,Valjevo, Čika Ljubina 43    065-5156-737
02.02.1997.            224-465      235-741              063-249678


-. DUJAKOVIĆ ZORAN,Valjevo, Karađorđeva 117
01.09.2000.         242-925        232-866                063-254230

-. ĐEKIĆ STANA,Valjevo, Karađorđeva 81
01.09.2011.         291-063       291 -063               061-8805858.

 

-.ĐENISIĆ MITAR, Ub, Kralja Petra I 52

01.09.2018.                                         063/803-4445

 

-.ĐOKIĆ IVAN,Valjevo,V.Misica 6/1

12.03.2019.                                        067/777 70 14

-. ĐORĐEVIĆ SRETEN,Valjevo, Hajduk Veljkova 4
06.09.2005.        232-636                                      064-1642248

-. ĐUKANOVIĆ DUŠKO,Valjevo, Vladike Nikolaja 6/122
01.11.2005.  f 293-561   3593-560   221-841       064-1642176

-. ĐURĐEVIĆ VERA,Valjevo,Vojvode Mišića14

15.04.1992          229-825      229-825               063-216453

-. ĐURĐEVIĆ KRSTIJANA,Valjevo, Oslobodioci Valjeva 23/7
01.07.1994            238-040       226-855             064-1347069

-. ĐURIĆ MILOVAN,Valjevo, Karađorđeva 41
01.09.1994             223-498     222-944             063-8312843

 

-. ĐURIČIĆ RAKIĆ ANĐELKA,Valjevo,Karađorđeva 81
01.09.2011.             230-191      222-923             066 -002322

-. ĐURIČIĆ MIODRAG,Valjevo, Karađorđeva 81
01.10.1988.           230-191   222-923              063-8563281

 

-. ĐUROVIĆ DRAGAN,Lajkovac, V.Mišica 10
01.10.1993                                                      063-8370728

 

-. ŽIVKOVIĆ DRAGAN,Valjevo,KnezMihailova 5,
01.08.1996           239-708      292-446             065-2924455

-. ŽIVKOVIĆ MILOVAN,Mionica, selo Komanica
16.05.1991          66-005

 

-. ŽIVKOVIĆ MIROLjUB,Valjevo, Karađorđeva 8,
12.05.1994.          227-864      221-616           063- 224168

-.
IVANOVIĆ DRAGAN,Valjevo,M.Radosavljevića1
01.10.1994           3523-499    236-696           063-8140707

-. IVKOVIĆ BRANKO,Valjevo, Vlade Danilovića 1/1/1
01.10.2002.         242-094      240-712            064-1287-831

-. ILIĆ MILAN,UB, Kralja Petra I oslob. 74
08.07.2010.         415-406     410-288             063-219462


-. JANKOVIĆ MARJAN, Valjevo,Knez Mihailova 48
05.03.1981          222-407                                   063-8373737

 

-. JANKOVIĆ SLAVICA,Valjevo, K.Mihailova 25/12

12.01.2018.                                                        064/249-6615

 

-. JANJUŠEVIĆ IVAN, Valjevo. K.Miloša 2

12.11.2013                    239 236                         064-8111410                                  

-. JEVTIĆ SVETOLIK,Lajkovac, Z. Jovanovića 3
09.08.1993.                  3431-147                         064-1499-825

-. JOVANOVIĆ ANA,Valjevo,V.Mišića 29 -
01.10.2010.                222-530

                          060-5353101

-. JOKIĆ OBREN,Valjevo, Knez Mihailova 12
 01.09.2003.              234-451       222-402        063-8099959

 

-. JOKSIMOVIĆ JASMINA, Lajkovac, K.Petra I 31/a

01.09.2016                063 275553

-. JOSIPOVIĆ SLAĐANA,Valjevo, V.Nikolaja 6/131, Nov. gr. pijaca
08.03.2012.                3510-333                        060-7298798

-. JOTANOVIĆ VIDOSAVA, Gradski trg 24
 27.10.2003.             231-764__                     064-3237-027

-. KATIĆ MILAN,Valjevo, Vojvode Mišića 31
  01.09.1986.            244-861                            064-1512534

 

-. KOVANOVIĆ JELENA, Valjevo,Karađorđeva 81

15.12.216.                                                 069-2813053

 

-. KOSTIĆ NINE, UB, Kralja Petra I oslb. 21 l ok 2

06.10.2015                                                 064-642-6380

-. KRALjEVIĆ-JEŽ JASNA,Valjevo, Birčaninova 122/a
15.06.2000.             221-617                              064-1542-996

-. LAZIĆ MILOJKO,Valjevo, Karađorđeva 165/a
01.05.1988.             293-555                             063-8052555

 

-.LATINČIĆ SANJA, Valjevo, K. Mihajilova 5

24.10.2018.                                                   063/233-496

-. LEKIĆ ŽELjKO, Valjevo,Vuka Karadžića 16
04.11.2011.            232-987                                 064-4485606

-. MAZIĆ MILAN, Valjevo,Knez Miloša 42
01.11.1994.           f 292-601    292-600              064-1752688

-. MAZIĆ ROSA,Valjevo, Kneza Miloša 42,
01.07.2010.  292-600   292-601                 063-8842-515

-. MALIKOVIĆ RAJNA,Lajkovac, V. Mišića 1
02.09.2000.        3431-980       71-815          063-8730086

-. MANDIĆ MILOŠ,Valjevo, Pop Lukina 16
01.10.1996.            223-143                           063-356876

-. MARKOVIĆ MILINA,UB, M. Selakovića 4
01.09.2000.         414-553        411-263         063-8840044

-. MATIĆ MILKA,Mionica, Andre Savčića bb
01.01.1994        3421-131                      063-8319-940

-. MATOVIĆ RADIŠA,Valjevo, Kneza Miloša 2
01.07.2010           239-236       231-904    064-2261678

-. MIJAILOVIĆ MILAN,Valjevo,Knez Mihailova 5,
01.09.2010.          239-708                     062/475787

-. MILINKOVIĆ DRAGAN,Valjevo,Zlatiborska 24/1
 17.12.2010.             353-8703                 064-1580735

-. MILIĆEVIĆ NEDELjKO,UB,Svete Popović 62
01.11.1999.                                               063-7010989

 

-. MILOVANOVIĆ VASA,Valjevo, Knez Mihailova 32
20.01.1980.          224-519       224-303        061/1315437

-. MILOSAVLjEVIĆ IVAN,Valjevo, Knez Miloša 14
20.01.1980.         291-530   291-531   237-042     064-2261800

-. MILUNOVIĆ VESNA,Valjevo, Dr Pantića 104
01.06.1993.              228-890    291-900          064-1385800

-. MILUTINOVIĆ MILOVAN,Valjevo,Petnica bb
01.04.2001.             251-146                        064-2058290

-. MILUTINOVIĆ PETAR,Valjevo,V.Mišića 10/II
 15.04.1993.          292-646                           062/436337 

-. MIRKOVIĆ JELENA,Valjevo, Knez Mihailova 5/13
01.08.1996.            232-330                          063-8833937

 

-. MIRKOVIĆ NIKOLA,Vaqevo,V.Nikolaja 104 a 
09.04.2015                            lokal 8             064/16-42-280

 

-. MITROVIĆ JANKOVIĆ TANJA.V.Danila 36

15.10.2014.                                            064/1529204

 

-. MIHAILOVIĆ JASMINA,Valjevo,Karađorđeva117-121
19.05.2005.         293 320                            064-3445519

 


-. MIHAILOVIĆ NEVENA,Valjevo,Knez Miloša 2
03.04.2006.    f.231-988    239-236   221-421   063 -366208

 

-. MIĆIĆ NEVENA,Valjevo, V.Mišića 41
                                                           069 4 888 428
-. MOJIĆEVIĆ MILOJE,UB,K.Petra 58

01.09.2011.           411-204     414-755           063-331960

-. MOJIĆEVIĆ SIMEUN,UB,Kralja Petra 58
01.04.1995.           411-204     414-755         063- 8191138

 

-. NEGIĆ SPOMENKA, Valjevo, V.Mišića 16

02.11.2015                 063-438-832

 

-. NENADOVIĆ JELENA,Ljig, Karađorđeva 4

15.11.2013                  3445-950   064-140 4525

 

-. OBRADOVIĆ ANDRIJA, K. MILOŠA 42

06.01.2015.                                                   0641548081

-. OBRADOVIĆ DRAGAN,Ljig,Karađorđeva 4
01.02.1983.    f.3445-950     3445-950            060-4774-744

-. OBRADOVIĆ SLAVICA,Valjevo,V.Mišića 41
01.08.1993.             239-394      246-008       064-2695100

-. PAVIĆ BRANKA,Valjevo,Vrnjačka 21
 01.06.1997             240-232                          064-2033615

-. PAVLOVIĆ ĐORĐE,Valjevo,Prešernova 61/5
19.09.2000.             223-377        228-660       063 – 274728

-. PAVLOVIĆ ZORAN,Valjevo,Z.Jovanovića 55
 09.01.1992.           233-163        227-363       064-1440772

-. PAVLOVIĆ JELICA,Valjevo, V. Mišića 27
17.02.1996.           233-163        227-363 -

-. PAVLOVIĆ SUZANA,Valjevo,Knez Mihailova 32
01.01.1996.           224-519        246-465           063-8000255


-. PAJIĆ STEVO,Valjevo, Birčaninova 43

15.09.2009.                            501-659        062 -1614792

-. PANIĆ VERAN,Valjevo,Vlasinska 4

-.05.1998.            221-348        246-616      064-8077-582

-. PANIĆ-DRAGIĆEVIĆ ZORICA,Valjevo, Birčaninova 35
01.05.1993.             235-641                          064-1240831

-. PARIPOVIĆ MILAN,UB,Kralja Petra 37
16.08.1968.           411-994       411-239       063-331851

-. PERIŠIĆ BORISLAV,Valjevo, Hajduk Veljkova 15
04.03.1967.             247-066      236-215

-. PERIŠIĆ DRAGAN, Lajkovac,Kralja Petra I 22
16.02.2006.            3433-450     72-427         063-268907

 

-. PETRONIĆ SAVA,Ub, V.Karadžića 32/3

23.05.2016.                               064/3444-895

-. RADOVIĆ SPASOJE,Valjevo, Karađorđeva 112
01.10.1997.         231-217   f.225-976            060-6161014

-. RADOIČIĆ SLAVICA,Valjevo, Karađorđeva 99
16.10.1995            248-017    236-044            063 -329185

-. RADOJIČIĆ DRAGOLjUB,Mionica, Kolubarska 3
01.06.2011.           014/3421-225  3426-800      063-437976

 

-. RADOSAVLJEVIĆ IVANA, Valjevo, Karađorđeva 117

15.03.2018.                                    064/260-9535

-. RAJKOVIĆ JOVANKA,UB,Kralja Petra 52  064-9813077
01.08.1994.                 410-648      410-233           064-4274817

 

 -. RAJKOVIĆ MAJA.Ub, K.Petra 52

1.02.2017                 410 648    

-. RAJKOVIĆ MIROSLAV,UB,Kralja Petra 52
01.09.1993.            410-648       410-233 -          061-3242-478
                                                                         063/7843455
-. RAKIĆ LjUBICA,UB,Kralja Petra 49
01.09.1998            414-544        414-234          063-364986

-. RANISAVLjEVIĆ LjUBIŠA,UB,Kralja Petra I-oslob.bb
09.01.2006.         414-384     414-858   483-229   063-7773408

 

-.RANKOVIĆ KATARINA,Valjevo,K.Miloša 42

 12.03.2019.                                                  064/910 26 07


-.RISTIVOJEVIĆ SANjA,Osečina, Karađorđeva 73
01.11.2005.             451-298                         064-9179-493

-.
SAVKOVIĆ NENAD, Valjevo, Karađorđeva 117-121

01.12.2017.                                                     064/555-32-31

 

-. SIMEUNOVIĆ SNEŽANA,Mionica, Tike Marića 2 a
01.02.1993.            fah_62-182     3421-182      064-2644349

-. SMILjANIĆ JELENA,Valjevo, Sinđelićeva 33-35
08.10.2013.            f 290-686    290-685           060-3227-638

 

-. STAMENIĆ ALEKSANDRA,Valjevo, Karađorđeva 106/1

29.05.2018                                                       064/4102-686

-. STANIĆ DUŠAN,Valjevo Dr. Pantića 66/6
01.09.1994.             230-283      222-234          064-1336083.

  

 

-. STEVANOVIĆ SLOBODAN,Ljig,V. Mišića 5
15.11.1994.           3433-232      85-959           064-1225578

 

-. STEFANOVIĆ DUŠKO,Mionica, Gornja toplica bb
18.04.1993.              242-370                         064-2027748

 

-. STEFANOVIĆ STEFAN, Valjevo, Sinđelićeva 49

07.07.2017.                                                   065/4392-008

-. STOJAKOVIĆ MILAN,Valjevo, Cake Milivojević 18
13.06.1991.            241-822      3530-441       063-8145443

-. STOJANOVIĆ SLAVIŠA,Lajkovac, Kralja Petra I 25
01.07.2010.    343-33700          237-590           063-255279 

                                                                                   066-006351


-. STOJKOVIĆ ČEDOMIR,Valjevo, selo Mrčić bb 065-3541576
01.07.2010.            f.249-947   249-947   354-1576      065-6010039

-. TADIĆ BOJAN, Ub, Karađorđeva 1 /
22.03.2013.                 412-389                                 063-280-892


-. TADIĆ RADOSLAV,UB,Karađorđeva 2
01.06.1991.                  411-389   416-340           063-243600

-.
TERZIĆ DRAGANA,Valjevo, V. Mišića 31
01.07.1993.              291-310   290-340    221-396    063-662-323

-. TOMAŠEVIĆ ZORICA,Valjevo, V.Karadžića 30/I/1.1.
05.03.1998.          225-919        242-147          063-7773860

 

-.TOMIĆ JOVANA,Valjevo, V.Karadžića 30/I/1.1

31.05.2017.                                                     066/231-379

-. TOMIĆ MILOJE,Valjevo, Sinđelićeva 31
01.10.2007.           243-703    233-931             064-1767718

-. ĆIROVIĆ SLAVICA,Mionica, V. Mišića 38
14.07.1990.                             62-755            063-320560

-. ĆOSIĆ SLOBODAN,Mionica, V. Mišića 59
16.03.2005.           3423-213    3423-313     064-3748-939

-. FILIPOVIĆ MILOŠ, Valjevo,Užička 26
03.05.2012.                                                  069-2291505

      

-. CVEJIĆ MILOŠ,Valjevo, V. Mišića 45
01.09.1988.                220-147   243-833     065-5858-653

-. DžOKOVIĆ VOJISLAV,Valjevo,Vlade Danilovića 20
08.10.2001.            236-374      222-532    063-8496931

-. ŠPIRIĆ JASMINKA,Valjevo,Karađorđeva 191
01.04.2004.            245-263                          065-4536789