ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 04.08.2020.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац, дана 04.08.2020.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је:

  1. МАРИЋ ДУШАН, Лозница, Краља Петра I бр.30/20

- рођен/а 14.04.1984 у Лозници,

- дипломирао/ла дана 04.19.2012 на ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитета

у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 15.06.2020 у Новом Саду,

- адвокатског испит положио/ла дана 22.07.2020 у Шапцу,

-седиште адввокатске канцеларије: Владе Зечевића К-1, Лозница

-кандидат долази из: адвокатски приправник у Лозници

-захтев за упис у Именик адвоката бр 485/2020 од 03.08.2020

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр 486/2020 од 03.08.2020

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетом захтеву, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 04.08.2020. године.

                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                          Председник АК Шапца

                                                                                                           Владан Мијаиловић, адвокат