ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 21.08.2019.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана21.08.2020.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo je:

  1. ГАВРИЛОВИЋ СТЕВАН , Шабац, Краља Милутина 76

- рођен/а 16.02.1988 у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 26.09.2015 на Правном факултету, Универзитета

Привредна академија у Новом Саду

- правосудни испит положио/ла дана 25.12.2020 у Београду,

- адвокатског испит положио/ла дана 29.06.2020 у Шапцу,

-седиште адввокатске канцеларије : Трг шабачких жртава 5/19, Шабац

-кандидат долази из: адвокатски приправник у Шапцу,

-захтев за упис у Именик адвоката бр 543/2020 од 21.08.2020

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр. 544/2020 од 21.08.2020.

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетом захтеву, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 21.08.2020. године.

                                                                                   

                                                                                                              

                                                                                         Председник АК Шапца

                                                                     

                                                                                    Владан Мијаиловић,адвокат