Стручни скуп

Дана 27.5.2024. године у свечаној сали Основног суда у Ваљеву одржан је стручни скуп са темом "Законик о кривичном поступку - искуства у примени, потребе за изменама и допунама законика".
Стручни скуп

Дана 27.5.2024.г. у свечаној сали Основног суда у Ваљеву уз добру посећеност од стране  адвоката чланова АК Шапца и представника правосуђа из Шапца и Ваљева,  одржан је стручни скуп са темом "Законик о кривичном поступку - искуства у примени, потребе за изменама и допунама законика".

Присутне су, са досадашњим радом Радне групе Министарства правде Републике Србије и могућим правцем измена закона, упознали Драгомир Милојевић, председник Радне групе Министарства правде РС за измену ЗКП и адвокат Зора Добричанин, представник АКС у радној групи и руководилац Радне групе за кривично право УО АКС.

Наша Комора је  прва подручна комора која је организовала стручни скуп са наведеном темом, чиме је пружила прилику својим члановима да се непосредно и  правовремено  упознају са предложеним решењима и  припреме за јавну расправу која нас очекује поводом најављених измена и допуна ЗКП.