Imenik advokata...

Novosti

OSIGURANJE OD PROF.ODGOVORNOSTI ADVOKATA 2018/2019

ODLUKU I OBAVEŠTENJE O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA ZA PERIOD 2018/2019 MOZETE PREUZETI U PRILGU. 

 

O D L U K A

 

O B A V E Š T E NJ E