Imenik advokata...

Novosti

IZVESTAJ I INFORMACIJE O RADU AK ŠAPCA

Postovani, 

 

U prilogu se možete upoznati sa aktivnostima i radom Advokatske komore Šapca i to :

 

-Zapisnikom sa redovne i izborne Skupštine AK Šapca za izbor članova organa i nosioca funkcija od 27.10. 2018. god.

 

ZAPISNIK 27.10.2018. -PRVI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. -DRUGI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. -TREĆI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. -ČETVRTI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. - PETI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. -ŠESTI DEO možete pročitati ovde

ZAPISNIK 27.10.2018. -SEDMI DEO možete pročitati ovde

 

-Zapisnikom sa nastavka izborne Skupštine AK Šapca održane dana 24.11.2018. godine.

 

ZAPISNIK 24.11.2018. -možete pročitati ovde

 

 

-Zapisnikom sa prve konstitutivne sednice Upravnog odbora AK Šapca održane dana 04.12.2018. godine kao i transkript iz audio zapisa sa Skupštine AK Šapca od 24.11.2018. godine

 

ZAPISNIK  04.12.2018. i TRANSKRIPT -možete pročitati ovde