Imenik advokata...

Novosti

Zapisnik sa nastavka prve konstitutivne sednice UOAK Šapca od 04.12.2018.

Poštovani, 

 

U prilogu možete pročitati Zapisnik sa nastavka konstitutivne sednice UOAK Šapca od 04.12.2018 koja je održana 10.12.2018 godine u Šapcu kao i Tabelu u okviru tačke 2 ( predloženog programa za ravnomernu raspodelu odbrana po slubenoj dužnosti)

 

ZAPISNIK prvi deo 

 

ZAPISNIK drugi deo

 

ZAPISNIK treći deo

 

TABELA

 

SLUŽBENA BELEŠKA