Imenik advokata...

Novosti

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 01.03.2019.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Број:  126/2019

Шабац,дана28.02.2019.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo је

-  ЂОКИЋ ИВАН, дипл.правник из Ваљева, са седиштем адвокатске канцеларије у Ваљеву, ул.Војводе Мишића 6/1..

-  РАНКОВИЋ КАТАРИНА, дипл.правник из Попучака бб, Ваљево са седиштем канцеларије у Ваљеву, Кнез Милошева бр.42

Писмене и образложене примедбена :

-одлуку бр. 127/2019 од 28.02.2019.год.

         -одлуку бр. 128/2019 од 28.02.2019.год.

         -одлуку бр. 129/2019 од 28.02.2019.год.

         -одлуку бр. 130/2019 од 28.02.2019.год.

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лознициу рокуод 7 дана,од дана објављивања ових одлука на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављене су на огласној табли и сајту АК Шапца дана 01.03.2019. године.

                                                                            Председник АК Шапца

                                                                      Владан Мијаиловић,адвокат