Imenik advokata...

Novosti

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 22.4.2019.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Број 223 /2019

Шабац, дана  19.03.2019.год

 

Поштовани,

 

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднела је

  • Вујовић Вања, диплправник из Шапца,са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу, Ул. Цара Душана 1/9

 

Писмене и образложене примедбе на:

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у Шапцу, Лозници и Ваљеву у року од 7 дана, од дана објављивања ових одлука на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављене су на огласним таблама и сајту АК Шапца дана 30.03.2018. год.

                                                                                                       

                                                                                                                                 Председник АК Шапца

                                                                                                                             Владан Мијаилови, адвокат