Imenik advokata...

Novosti

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 30.05.2019

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Број 330/2019

Шабац, дана 29.05.2019.год

 

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеле су:

 

-   МИЛИЋЕВИЋ СОФИЈА, дипл. правник из Шапца, са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу,Трг шабачких жртава 7/2/7.

 

- ЧУПИЋ МИЛИЈАНА, дипл.правник из Шапца, са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу, Николе Чупића 4.

 

-

Писмене и образложене примедбе на:

-          одлуку бр.326/2019  и 327/2019 од 29.05.2019. год.

-          одлуку бр.328/2019  и 329/2019 од 29.05.2019. год.

 

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у Шапцу, Лозници и Ваљеву у року од 7 дана, од дана објављивања ових одлука на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављенесу на огласним таблама и сајту АК Шапца дана 30.05.2019. год.

                                                                                                        Председник АК Шапца                                                                                                      Владан Мијаиловић, адвокат