Imenik advokata...

Novosti

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 30.07.2019.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Број:509 /2019

Шабац,дана 30.07.2019.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo је

  • Глувчевић Ивандипл. правник из Богатићаа, са седиштем адвокатске канцеларије у Богатићу, Павла Орловића 21.

Писмене и образложене примедбе на :

-одлуку  бр. 508/2019 од  30.07.2019. год.

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe одлукe на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa одлукa објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца  дана 30.07.2019. године.

                                                                             Председник  АК Шапца

                                                                         Владан Мијаиловић, адвокат