Imenik advokata...

Novosti

PREDLOG NOVE UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

 
 
- Predlog Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti možete pročitati O V D E 
 
-Analizu poreskog savetnika AKS g. Olivera Andruna možete pročitati O V D E