Imenik advokata...

Novosti

Награда за браниоце по сл. дуности

Адвокатска комора Србије је обавештена да су судови и јавна тужилаштва са територије општина Обреновац и Младеновац у једном броју предмета донели решења којима се одбија исплата награде  и обавезују окривљени у кривичном поступку да исплате награду браниоцима по службеној дужности.

Овим позивамо све адвокате у Републици Србији који поседују решења о исплати награде браниоцима по службеној дужности којима су окривљени у кривичном поступку обавезани да награду за рад браниоца по службеној дужности исплате адвокатима, да та решења ХИТНО доставе Адвокатској комори Србије ради предузимања мера из њене надлежности.

 

Позив АКС можете прочитати детаљније овде