Imenik advokata...

Novosti

OBAVEŠTENJE O NAČINU OVERE LEGITIMACIJA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Poštovane kolege,
 
Imajući u vidu aktuelnu situaciju u vezi epidemije korona virusom, tokom trajanja vanrednog stanja
 u AK Šapca  uveden je poseban režim rada zaposlenih koji podrazumeva komunikaciju putem telefona, e-maila I pošte, što znači da neće biti moguća overa legitimacija u prostorijama Komore.
Advokati i advokatski pripravnici mogu  putem e-maila dostaviti
zahtev za izdavanje Potvrde koja zamenjuje overu tokom trajanja vanrednog stanja I koristi se uz advokatsku legitimaciju(koja nije overena) .