Imenik advokata...

Novosti

ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФ ОДГОВОРНОСТИ 2020

Управни одбор Адвокатске коморе Шапца на телефонској седници одржаној дана 05.05.2020.године донео је одлуку да се ПРИХВАТА  понуда " Generаli Osiguranje Srbija " а.д.o., Београд, улица Владимира Поповића 8, за осигурање адвоката од професионалне одговорности, за период од 17.05.2020. год. до 17.05.2021. год. са годишњном премијом од 2.868,00 динара по адвокату са урачунатим порезом на премију осигурања.

Адвокатска комора Шапца ће са „Genereli Osiguranje Srbija " а.д.o., закључити уговор о осигурању адвоката од професионалне одговорности за период од 17.05. 2020. год. до 17.05.2021. год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АДВОКАТЕ О ОСИГУРАЊУ

 

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ