Imenik advokata...

Novosti

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 21.05.2020

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Број:277-1/2020

Шабац,дана 22.05.2020.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су:

-Пушкаревић Тамара, дипл. правник из Мачванског Прњавора, са седиштем адвокатске  канцеларије у Мачванском Прњавору, Арчибалда Рајса бр.0.

-Глишић Миливоје, дипл. правник из Шапца, Сремска 35/8, са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу, Сремска 35/8,

-Тодоровић Александар, дипл. правник из Лознице, Крфска 21, са седиштем адвокатске канцеларије у Лозници,Крфска 21,

-Тодоровић Славица, дипл. правник из Крупња, Маршала Тита 9/Q са седиштем адвокатске канцеларије у Крупњу, Маршала Тита 9/Q

-Цвејић Раденко, дипл. правник из Богосавца, В.Караџића 33 са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу, Трг шабачких жртава 7/ лок.8

 

Писмене и образложене примедбена :

 

длуку бр. 278/2020 од 21.05.2020.год.

одлуку бр. 279/2020 од 21.05.2020.год.

 

-одлуку бр. 280/2020 од 21.05.2020.год.

 

- одлуку бр. 281/2020 од 21.05.2020.год.

одлуку бр. 282/2020 од 21.05.2020.год.

 

- одлуку бр. 283/2020 од 21.05.2020.год.

одлуку бр. 284/2020 од 21.05.2020.год.

 

-одлуку бр. 285/2020 од 21.05.2020.год.

одлуку бр. 286/2020 од 21.05.2020.год.

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лознициу рокуод 7 дана,од дана објављивања овe одлукe на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa одлукa објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 22.05.2020. године.

                                                                                    

                                                                                                               Председник АК Шапца

                                                                     

                                                                                   Владан Мијаиловић,адвокат