Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 23.12.2020

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана23.12.2020.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је:

1. Јовановић(Марин )Маријета, Зајечар, Шљивар бб

-рођен/а 22.10.1989 у Зајечару,

-дипломирао дана 24.12.2014. на Правном факултету, Универзитета у Крагујевцу

-правосудни испит положио /ла дана 31.01.2019. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 21.10.2019 у Београду

-седиште адвокатске канцеларије : Цара Душана 40/2/11, Шабац

-кандидат долази из: адвокатски приправник-волонтер у Краљеву

-захтев за упис у Именик адвоката бр685/2020 од 12.11.2020.

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 23.12.2020. године.

                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                         Председник АК Шапца

                                                                      

                                                                               Владан Мијаиловић,адвокат