Imenik advokata...

Novosti

Javni poziv za predlog kandidata za izbor člana VSS iz reda advokata

Advokatska komora Srbije, u skladu sa odlukom Upravnog odbora AK Srbije broj 1069-2/2020 od 26.12.2020.  obajavljuje JAVNI POZIV za predlog kandidata za izborne članove VSS i Državnog veća tužilaštva iz reda advokata