Imenik advokata...

Novosti

ИНФОРМАЦИЈА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије на седници која је одржана 01.04.2021. донела УРЕДБУ о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја којом је адвокатура изузета од обавезе коришћења и евидентирања извршених радњи путем фискалних каса.

Ова Уредба је резултат преговора са Министарством финансија и Владом Републике Србије у којима су учествовали председници Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда, као најбројније адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Подсећамо да је Адвокатска комора Србије дана 25.11.2020. упутила допис Министарству финансија, Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Министарству правде у којем је изнела разлоге због којих Закон о фискализацији у делу који се односи на евидентирање промета на мало преко електронског фискалног уређаја, не би смео односити на адвокатуру. Истим дописом Адвокатска комора Србије је предложила решење да се Уредбом Владе Републике Србије адвокатура изузме од обавезе фискализације, што је у каснијим непосредним преговорима и утврђено.