Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 22.04.21

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана 22.04.2021.год.

 

Поштовани,

Захтеве за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су

1.Стефановић Милица, Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 44

-рођен/а 15.12.1991. у Ваљеву,

-дипломирао дана 20.11.2017.. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 28.12.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 18.03.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Булевар Доситеја Обрадовића 44/5, Лозница

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Маје Ружић из Лознице

-захтев за упис у Именик адвоката бр 198/2021 од 14.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.199/2021 од 14.04.2021

2Тојић (Љубомир) Милош, Шабац, Жичка 4

-рођен/а 30.10.1976. у Шапцу,

-дипломирао дана 07.04.2008. на Правном факултету, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 01.02.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 09.04.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Карађорђева 64/13, Шабац

-кандидат долази из: радног односа мимо адвокатуре, директор Културног центар у Шапцу

-захтев за упис у Именик адвоката бр 200/2021 од 15.04.2021.

3Јеремић Игњатовић (Радомир) Емина, Шабац, Војводе Степе 7

-рођен/а 13.12.1983. у Зајечару,

-дипломирао дана 08.09.2008. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 29.03.2012. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 18.03.2016. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Војводе Степе 7,Шабац

-кандидат долази из: радног односа мимо адвокатуре,секретар школе

-захтев за упис у Именик адвоката бр 197/2021 од 13.04.2021.

4.Бранковић Весић (Миодраг) Анђела, Ваљево, Др. Пантића 86/3/8

-рођен/а 24.03.1993. у Ваљеву,

-дипломирао дана 18.12.2017. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 01.03.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 09.04.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Др. Пантића 86/3/8,Ваљево

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Живковић Драгана из Ваљева

-захтев за упис у Именик адвоката бр 205/2021 од 15.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.206/2021 од 15.04.2021

5.Кулинчевић (Зоран) Жељка, Ваљево, Радничка 165

-рођен/а 08.11.1993. у Ваљеву,

-дипломирао дана 11.12.2017. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 26.02.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 09.04.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Карађорђева 106/1,Ваљево

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Шпирић Јасминке из Ваљева

-захтев за упис у Именик адвоката бр 207/2021 од 15.04.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.208/2021 од 15.04.2021

6.Јаковљевић (Горан) Стефан, Ваљево, Чика Љубина 19/21

-рођен/ 05.08.1993. у Ваљеву,

-дипломирао дана 04.04.2017. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 30.11.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 19.02.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Владе Даниловића 1/1/1,Ваљево

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Ивковић Бранка из Ваљева

-захтев за упис у Именик адвоката бр 209/2021 од 15.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.210/2021 од 15.04.2021

7.Дамњановић (Миодраг) Урош,Шабац, Жике Поповића 55

-рођен/а 04.01.1989. у Шапцу,

-дипломирао дана 14.06.2017. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 29.05.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 16.10.2020. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Народног Фронта 98, Богатић

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Мијаиловић Ивана из Шапца

-захтев за упис у Именик адвоката бр216/2021 од 20.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.217/2021 од 20.04.2021

 8.Гајић (Богољуб) Миромир,Шабац, Цветни трг 1

-рођен/а 17.11.1976 у Шапцу,

-дипломирао дана 07.05.2013. на Правном факултету, Универзитета у Крагујевцу.

-правосудни испит положио /ла дана 28.12.2020.. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 19.02.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Цветни трг 1/48

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Стевановић Александра

-захтев за упис у Именик адвоката бр222/2021 од 22.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.223/2021 од 22.04.2021

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 22.04.2021. године.

                                                                                                             Председник АК Шапца

                                                                                                          Владан Мијаиловић,адвокат