Imenik advokata...

Novosti

ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 2021

Управни одбор АК Шапца донео је одлуку на тел.седници одржаној дана 06.05.2021. године да се уговор о осигурању од професионалне одговорности адвоката, продужи са „Generali Osiguranje Srbija“ a.d.o. Београд, улица Владимира Поповића 8, за период од 17.05.2021.год. до 17.05.2022. год са годишњом премијом од 2.868,00 динара по адвокату са урачунатим порезом на премију осигурања

 

ОДЛУКУ можете детаљније прочитати овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о осигурању детаљније можете прочитати овде.