Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 10.05.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднела је:

1.Мркоњић (Миленко)Биљана, Београд, Живка Давидовића 54/6, Звездара

-рођен/а  20.02.1980. у Лозници,

-дипломирао  дана 07.09.2009.. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни  испит положио /ла дана 29.05.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 06.10.2020. у Београду

-седиште  адвокатске  канцеларије : РадаНеимара 34, Лозница

-кандидат  долази из: адвокатски приправник код адв Љубић Миодрага из Београда

-захтев  за упис у Именик  адвоката бр 237/2021 од 27.04.2021.

захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.238/2021 од 27.04.2021

                                                                              

                                                                                            Председник  АК Шапца

                                                                                     Владан Мијаиловић, адвокат