Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 02.06.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана02.06.2021.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су

1. Димитријевић (Милан) Александар, Лозница, Шабачки пут 113

-рођен/а 16.07.1987 у Лозници,

-дипломирао дана 18.02.2016 на Правном факултету, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 26.09.2019. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 2021 у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Јована Цвијића бб

-кандидат долази из: судијски сарадник у ОС Лозница

-захтев за упис у Именик адвоката бр357/2021од 26.05.2021.

1. Гачић Николић (Негослав) Милица, Шабац, 1300 Каплара

-рођен/а 26.09.1983,у Шапцу

-дипломирао дана 17.12.2009. на Правном факултету, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 29.03.2013. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 19.02.2021 у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Карађорђева 46, Шабац

-кандидат долази из: Градске управе Града Шапца

-захтев за упис у Именик адвоката бр374/2021од 01.06.2021.

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 02.06.2021. године.

                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                         Председник АК Шапца

                                                                     

                                                                                    Владан Мијаиловић,адвокат