Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 06.07.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Тел/фах 015/354-617

Шабац,дана 06.07.2021.год.

Поштовани,

I Захтеве за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су

1.Мојићевић Ивана, Уб, Краља Петра Првог 27

рођен/а 24.08.1984. у Лазаревцу

-дипломирао/ла дана 25.01.2016 на Правном факултету,Универзитета уБеограду.

-правосудни испит положио /ла дана 30.11.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 19.05.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Краља Петра I Ослободиоца 58, Уб

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Мојићевић Милоја из Уба

-захтев за упис у Именик адвоката бр 439/2021 од 22.06.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.440/2021 од 22.06.2021

2. Игњатовић Филип, Шабац, Кнеза Лазара 6/10

-рођен/а 02.04.1990. у Шапцу,

-дипломирао дана 03.09.2018. на Правном факултету, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 30.03.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 08.06.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије Кнеза Лазара 6/10,Шабац

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Игњатовић Алексе

-захтев за упис у Именик адвоката бр 444/2021 од 24.06.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.445/2021 од 24.06.2021

 

3. Петровић (Петар) Марко, Крупањ, Владе Зечевића 69

-рођен/а 17.12.1995 у Лозници,

-дипломирао дана 24.09.2018 на Правном факултету Унион, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 31.03.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 08.06.2021. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије Крупањ, Владе Зечевића 69

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Петровић Драице из Крупња.

-захтев за упис у Именик адвоката бр 457/2021 од 30.06.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.458/2021 од 30.06.2021

 

4. Лукић (Живота), Александра, Крупањ, Бањевац бб

-рођен/а 03.02.1994 у Лозници,

-дипломирала дана 11.12.2017 на Правном факултету, Универзитета у Београду

-правосудни испит положио /ла дана 01.03.2021. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 25.06.2021. у Беораду

-седиште адвокатске канцеларије Крупањ, Бањевац бб

-кандидат долази из: адвокатски приправник код адв Ђалић Сање из Београда

-захтев за упис у Именик адвоката бр 463/2021 од 02.07.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.468/2021 од 02.07.2021

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 06.07.2021. године.

 

                                                                    Председник АК Шапца

                                                                    адв. Владан Мијаиловић