Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 13.07.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Тел/фах 015/354-617

Шабац,дана 13.07.2021.год.

Поштовани,

I Захтеве за упис у Именик адвоката АК Шапца поднелаје:

1. Грујић (Недељко) Јелица, Ваљево, Насеље Вујића венац бр 1/2 стан 7

рођен/а 09.01.1981. у Ваљеву

-дипломирао/ла дана 08.09.2009Правни факултет Универзитета у Београдуправосудни испит положен у Београду 30.09.2013.године;.

-адвокатски испит положио/ла дана 15.05.2020. у Шапцу;

-седиште адвокатске канцеларије : Насеље Вујића венац бр 1/2 стан 7

-кандидат долази из: Центра за социјални рад Колубара, дипл. правник службе за децу и омладину;

-захтев за упис у Именик адвоката бр 496/2021 од 12.07.2021

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 13.07.2021. године.

                 ПРЕДСЕДНИК

                   АК ШАПЦА

     Владан Мијаиловић, адвокат