Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 03.09.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 02.09.2021.год.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕДНИЦУ УО АК ШАПЦА03.09.2021

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео/ла је:

ПАПОВИЋ (Живислава)МАРИЈА,

Лазе Лазаревића 57,Јаловик,Владимирци

                    

- рођен/а 29.03.1985.год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 11.04.2011.год. на Правни факултету Универзитета УНИОН, Београд

- правосудни испит положио/ла дана 27.03.2015.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 18.11.2015. у Београду,

-адреса канцеларије Светог Саве бр.27, Владимирци

-кандидат долази из: приправнички у Београду код адв.Матић Дивне

- из радног односа мимо адвокатуре,

дипл.правник у прив.друштву“Тамњаника“д.о.о. Јаловик ,

у прив.друштву   “Сермиш“д.о.о,Јаловик и

код Јавног бележника Вујић Ненада

-захтев за упис у Именик адвоката бр.679/2021од 30.08.2021.