Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 21.09.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 21.09.2021.год.

 
  1. Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеле су:
  • ВУКАШИНОВИЋ (Милан)МАРИЈА,

ул. Вука Караџића бр.36, Крупањ                  

- рођен/а 29.07.1994 .год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 13.10.2017.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду

- правосудни испит положио/ла дана 06.10.2020.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 07.11.2021. у Београду,

-адреса канцеларије Маршала Тита бр.55 , Крупањ

- кандидат долази из:   из реда адвокатских приправника,

-приправнички у Новом Саду код принципала Рикић Ристо и Крупњу код принципала Гајић Милана

-захтев за упис у Именик адвоката бр.714/21 од 13.09.2021.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 715/21 од 13.09.2021.

  • НЕШИЋ(Слободан)МАЈА,

Поп Лукина бр.60, Шабац                  

- рођен/а 05.05.1985.год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 17.01.2017.год. на факултету за пословне студије и право Универзитета „Унион- Никола Тесла“, Београд

- правосудни испит положио/ла дана 29.05.2020.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 22.07.2020. у Лозници,

-адреса канцеларије Милоша Поцерца бр.19, Шабац

-кандидат долази из: приправнички у Вишем суду у Шапцу

- из радног односа мимо адвокатуре,

- тонско-технички реализатор и водитељ програма Радио Владимирци,

- сарадник Јавног бележника у Јавнобележничкој канцеларијиу прив.друштву  

-захтев за упис у Именик адвоката бр.724/2021 од 16.09.2021.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 21.09.2021. године.