Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 05.10.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 05.10.2021.год.

зАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК ШАПЦА ПОДНЕЛА ЈЕ

 

MИШИЋ (Милан)НЕДА,

ул. Владе Станимировић 4 , Шабац, Шабац

                    

- рођен/а 15.07.1978 .год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 24.10.2005.год. на Правном факултету у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 28.12.2011.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 24.09.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Карађорђева 27 , Шабац

-кандидат долази из: приправнички у Вишем и Основном суду у Шапцу,

- радни однос: Општина Богатић –заступник Општине

-радни однос: Општина Богатић- Општински правобранилац Општине Богатић      

-захтев за упис у Именик адвоката бр.778/21 од 01.10.2021.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 05.10.2021. године.