Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 07.12.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 07.12.2021.год.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕДНИЦУ УО АК ШАПЦА 07.12.2021

 

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су:

 

1.РАДОЈЕВИЋ (Александар) РОБЕРТ,

ул. Марковичка 7, Београд

                    

- рођен/а 20.09.1991 .год. у Добоју,

- дипломирао/ла дана 30.01.2015.год. на Правном факултету у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 05.11.2021. у Београду,

-адреса канцеларије Владике Николаја 2А, Лајковац

-кандидат долази из: адв приправник код Зорана Карловића, адв у Београду

-захтев за упис у Именик адвоката бр.979/2021 од 29.11.2021.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.980/2021 од 29.11.2021

 

2.НОВИЧИЋ (зоран) НИКОЛА

Бул.Доситеја Обрадовића 67/1/3, Лозница

                    

- рођен/а 03.11.1992 .год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 04.04.2017.год. на Правном факултету у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 30.11.2020.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 24.09.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Јована Цвијића 34 Лозница

-кандидат долази из: адв приправник код Бандо Драгана, адв у Београду

-захтев за упис у Именик адвоката бр.982/2021 од 29.11.2021.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.983/2021 од 29.11.2021

 

 3.СТОЈАНОВИЋ (Душан) ВЛАДИМИР,

Тичарска 37, Лозница

                    

- рођен/а 24.05.1990 .год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 21.06.2016.год. на Правном факултету у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 29.09.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 30.11.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Јована Цвијића бб, Лозница,

-кандидат долази из: адв приправник код Стојановић Душана, адв у Лозници

-захтев за упис у Именик адвоката бр.998/2021 од 03.12.2021.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.999/2021 од 03.12.2021

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 07.12.2021. године.

                                            Председник АК Шапца

                                                  Владан Мијаиловић,адвокат