Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 04.03.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 04.03.2022.год.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 04.03.2022

Евидентирајусе захтеви за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1.ИВАНОВИЋ (Светозар) БРАНКО,

дипл.правник из Лознице, Јошева бб

- рођен/а 19.04.1988. год. уЛозници,

- дипломирао/ла дана 03.10.2011.год. на Правном факултету за привреду и правосуђе Привредне академије у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 02.10.2015.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 15.10.2021. у АК Шапца

-адреса канцеларије Марије Бурсаћ 4, Лозница

-кандидат долази из: помоћник Јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић из Лознице

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 160/22 од 02.03.2022.године

 

2.РАДОЈЧИЋ (Веселин) УРОШ,

дипл.правник из Лознице, Бањска 166

- рођен/а 12.05.1984. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 14.06.2012. год. на Правном факултету Универзитетау Београду

- правосудни испит положио/ла дана 28.12.2017.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 24.09.2021. у АК Шапца

-адреса канцеларије Марије Бурсаћ 4, Лозница

-кандидат долази из: јавнобележички сарадник код Јавног бележника Милене Бајић из Лознице,

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 165/22 од 02.03.2022.године

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 04.03.2022. године.

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат