Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 17.05.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 17.05.2022. год.

Евидентирасе захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

ВЕЉОВИЋ (Милан) МАРКО,

дипл.правник из Београда, Тодора Дукина 28/8

- рођен/а 22.12.1981. год. у Београду,

- дипломирао/ла дана 08.09.2009..год. на Правном факултету за Привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.09.2021..год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 15.12.2021. у АК Србије

-адреса канцеларије Косовке девојке 8, Лозница

-кандидат долази из: ПРО-ЛАБ Теам ДОО Београд

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 421/22 од 09.05.2022.

 

ГАВРИЛОВИЋ (Радован) ВЕСНА,

дипл.правник из Београда, Раковица, Тузланска 15/6

- рођен/а 26.09.1988. год. у Београду,

- дипломирао/ла дана 17.06.2016.год. на Правном факултету за Привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021..год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 19.10.2021. у АК Србије

- адреса канцеларије Церских јунака 78, Коцељева

- кандидат долази из: приправник код Тамаре Симић Пајовић, адв. из Београда, ул. Балканска 29

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 424/22 од 11.05.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 425/2022 од 11.05.2022.године

 

ПАВЛОВИЋ (Горан) ОГЊЕН,

дипл.правник из Ваљева, Кнеза Милоша 100

- рођен/а 24.04.1992. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 01.06.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу,

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 22.02.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Кнеза Милоша 100, Ваљево

- кандидат долази из: приправник код Невене Михаиловић, адв. из Ваљева, Кнеза Милоша 2

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 432/22 од 12.05.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 432-1/2022 од 12.05.2022.године

 

ШУШЊЕВИЋ (Илија) РАДИВОЈЕ,

дипл.правник из Шапца, Проте Смиљанића 52/2

- рођен/а 04.05.1957. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 02.06.1981.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.06.1995.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана /

- адреса канцеларије Карађорђева 59, Шабац

- кандидат долази из: Судија Основног суда у Шапцу-пензионер

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 435/22 од 13.05.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 17.05.2022. године.

                                                                                                        Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат