Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 20.07.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 20.07.2022. год

Евидентирасе захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. ЈАНКОВИЋ (Драги) МАРИНА,

дипл.правник из Шапца, Тиршов Венац 38/6

- рођен/а 04.07.1994. год. у Сремској Митровици,

- дипломирао/ла дана 28.09.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 26.04.2022.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 01.07.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Николе Чупића 4, Шабац

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Данојлић Мирослава из Шапца

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 623/22 од 08.07.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 623/22 од 08.07.2022.

2. СТЕВИЋ (Мишо) СУЗАНА,

дипл.правник из Лознице, Војводе Вука 20

- рођен/а 21.05.1990. год. у Параћину,

- дипломирао/ла дана 30.06.2017.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.04.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 01.07.2022. у АК Шапца

-адреса канцеларије Јована Цвијића 27, Лозница

-кандидат долази из: адв. приправник код адв. Репић Драгана из Лознице

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 626/22 од 12.07.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 626-1/22 од 12.07.2022.

3. ИСАИЛОВИЋ (АЋИМ) НЕНАД,

дипл.правник из Шапца, Краља Милана 45/12

- рођен/а 01.08.1989. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 23.06.2016.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 31.05.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 01.07.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Господар Јевремова-Тиршов венац 25/3, Шабац

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Ивана Глигорића из Шапца

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 639/22 од 15.07.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 639-1/22 од 15.07.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 20.07.2022. године.

                                                                                                      Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат