Imenik advokata...

Novosti

Евиденција захтева 24.08.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 24.08.2022. год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. ПЕТРОВИЋ (Верољуб) ВАЊА,

дипл.правник из Шапца, Војводе Мишића 78

- рођен/а 09.09.1986. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 06.04.2009.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.04.2014.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 16.06.2014. у АК Шапца

- адреса канцеларије Војводе Мишића 78, Шабац

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Петровић Светлане из Шапца

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 804/22 од 24.08.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 805/22 од 24.08.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања  овe  евиденције  на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 24.08.2022. године.

                                                                                                      Председник

                       АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат