Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 10.11.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 10.11.2022. год.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 10.11.2022

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

 

1. МИЛИСАВ (Миодраг) ТЕРЗИЋ,

дипл.правник из Лознице, Бакал Милосава 48

 

- рођен/а 10.03.1982. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 19.11.2016.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 08.07.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 30.09.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Јована Цвијића 27, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Терзић Миодрага из Лознице

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 952/22 од 21.10.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 953/22 од 21.10.2022.

 

2. ПЕТАР (Драган) ЂУКАНОВИЋ,

дипл.правник из Шапца, Краља Драгутина 4

 

- рођен/а 19.01.1995. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 17.09.2019.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.04.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 30.09.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Васе Чарапића 2, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Игора Ољачића из Београда

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 958/22 од 25.10.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 958-1/22 од 25.10.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 10.11.2022. године.

Председник АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат