Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 06.12.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 06.12.2022. год.

 

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА ОД 06.12.2022.г.

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. МЛАДЕН (Илија) ЧУЛИЋ,

дипл.правник из С. Митровице

- рођен/а 19.05.1966. год. у С. Митровици,

- дипломирао/ла дана 08.04.1998.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 21.06.2022.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 21.10.2022. у АК Војводине

- адреса канцеларије Војводе Мишића 1/6, Шабац

- кандидат долази из: КПЗ С.Митровица-правни послови

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 1052/22 од 05.12.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 06.12.2022. године.

 

ПРЕДСЕДНИК АК ШАПЦА

Владан Мијаиловић, адвокат