Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА 28.12.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана27.12.2022. год.

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. МИТРОВИЋ (Новак) ИВАН,

дипл.правник из Шапца

- рођен/а 09.12.1957. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 17.11.1986.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 27.11.1989.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: /

- адреса канцеларије Карађорђева 27, Шабац

- кандидат долази из: Основни суд у Шапцу – судија

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 1145/22 од 26.12.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 28.12.2022. године.

 

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат