Imenik advokata...

Novosti

Евиденција захтева за упис 24.02.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 23.02.2023. год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

2. ЈАСМИНА (Драгослав) ЗАРИЋ,

дипл.правник из Коцељеве

- рођен/а 06.10.1956. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 26.12.1984.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 27.09.1995.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: /

- адреса канцеларије Немањина 136, Коцељева

- кандидат долази из: Прекршајни суд у Шапцу- судија

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 73/23 од 06.02.2023.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 24.02.2023. године.

                                                                                                     Председник

                 АК Шапца

                                                                                               Милош Мандић, адвокат