Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 30.03.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана30.03.2023. год.

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1. ВУЈАДИН (Зоран) ЂУРЂИЋ,

дипл.правник из Љига

- рођен/а 14.11.1996. год. у Горњем Милановцу,

- дипломирао/ла дана 26.09.2019.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.04.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 02.12.2022. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије В.Мишића 25, Љиг

- кандидат долази из: адв. приправник код принпипала Матић Ане, адв. из Београда

- захтев за упис у Именик адвоката бр.136/23 од 28.02.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 137/23 од 28.02.2023.

 

2. ПРОТИЋ (Миодраг) АЛЕКСАНДАР,

дипл.правник из Шапца

- рођен/а 06.12.1979. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 02.02.2006.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 27.01.2010.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 03.03.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Карађорђева 27, Шабац

- кандидат долази из: ОЈТ Шабац – заменик ОЈТ

- захтев за упис у Именик адвоката бр.184/23 од 23.03.2023.

 

3. АНЂЕЛИЋ (Радомир) РАДЕНКА,

дипл.правник из Шапца

- рођен/а 03.03.1958. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 23.05.1984.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.06.1987.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана: / ,

- адреса канцеларије Карађорђева 27, Шабац

- кандидат долази из: ВЈТ Шабац – заменик ВЈТ

- захтев за упис у Именик адвоката бр.190/23 од 28.03.2023.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од данаобјављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 31.03.2023. године.

                                                                                                      Председник

АК Шапца

Мандић Милош, адвокат