Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 26.04.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана26.04.2023. год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1. АЛЕКСАНДРА (Мићан) КОВАЧЕВИЋ,

дипл.правник из Шапца

 

- рођен/а 30.08.1981. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 02.09.2016.год. на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу,

- правосудни испит положио/ла дана 29.06.2022.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 30.09.2022. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Занатлијска 3, Шабац

- кандидат долази из: адв. приправник код принпипала Моравчевић Милице, адв. из Шапца

- захтев за упис у Именик адвоката бр.272/23 од 13.04.2023.год.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 273/23 од 13.04.2023.год.

 

2. РЕНАТА (Недељко) ЈОЈИЋ,

дипл.правник из Мионице

 

- рођен/а 03.06.1995. год. у С.Митровици,

- дипломирао/ла дана 25.09.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.10.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 05.04.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларијеКнеза Грбовића 1, Мионица

- кандидат долази из: адв. приправник код принпипала Светлане Анђелковић Милошевић, адв. из Београда

- захтев за упис у Именик адвоката бр.288/23 од 20.04.2023.год.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 289/23 од 20.04.2023.год.

 

3. ВЛАДИМИР (Исаило) РАДОЈЧИЋ,

дипл.правник из Лознице

 

- рођен/а 10.02.1986. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 15.06.2010.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 01.07.2013.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 05.04.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Трг Анте Богићевића 3, Лозница

- кандидат долази из: пмоћник директора – Натура трејд доо Лозница

- захтев за упис у Именик адвоката бр.302/23 од 25.04.2023.год.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од данаобјављивања овe евиденције на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 27.04.2023. године.

 Председник АК Шапца

Мандић Милош, адвокат