Imenik advokata...

Novosti

Евиденција захтева за упис 23.05.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 23.05.2023. год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1. ЈОСИПОВИЋ (Драган) ЈОВАНА,

дипл.правник из Уба

- рођен/а 27.10.1991. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 27.08.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.04.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 30.09.2022. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Душана Даниловића 2/4, Уб

- кандидат долази из: саветник- Општинска управа Уб

- захтев за упис у Именик адвоката бр.350/23 од 08.05.2023.год.

 

2. МИТРОВИЋ (Милоје) ИВАНА,

дипл.правник из Мионице

- рођен/а 26.03.1982. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 15.12.2011.год. на Правном факултету Универзитета Унион у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 31.10.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 05.04.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Тике Марића бб, Мионица

- кандидат долази из: Општинска управа Мионица

- захтев за упис у Именик адвоката бр.394/23 од 18.05.2023.год.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 24.05.2023. године.

                                                                                                     Председник

АК Шапца

Мандић Милош, адвокат