Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 29.06.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана29.06.2023. год.

Евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца са седнице УОАК Шапца одржане 29.06.2023 године.

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднели су:

1.МИЛАНОВИЋ (Бранислав) АЊА,

дипл.правник из Београда

- рођен/а 22.06.1991. год. у Фочи, БиХ,

- дипломирао/ла дана 19.09.2018. год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.10.2022. год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 28.02.2023. године пред АК Београд

- адреса канцеларије Колубарска 13/11, Мионица

- кандидат долази из: адв. приправника код Синише Ђалића, адв. у Београду

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 401/23 од 22.05.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 402/23 од 22.05.2023.год.

2.СТОЈКОВИЋ (Владан) Мина,

дипл. правник из Свилеуве, Коцељева

- рођен/а 29.01.1994. год. у Београду,

- дипломирао/ла дана 04.09.2017. год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 08.07.2022. год. у Београду,

- адвокатскииспит положио/ла дана: 25.01.2023. године пред АК Шапца

- адреса канцеларије Иве Андрића 116, Свилеува, Коцељева

- кандидат долази из: адв. приправника код Јововић Г. Божидара, адв. у Београду.

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 442/23 од 30.05.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 443/23 од 22.05.2023. год.

3.СИМИЋ ( Милутин) ВЕСНА,

дипл. правник из Ваљева,

- рођен/а 28.06.1980. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 11.06.2019. год. на Правном факултету за привреду и правосуђе,Универзитета Правосудна академија Н.Сад,

- правосудни испит положио/ла дана 27.12.2022. год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 01.06.2023. године пред АК Шапца

- адреса канцеларије Кнеза Милоша 57, Ваљево

- кандидат долази из: адв. приправника код Ивковић Бранка, адв. у Ваљеву.

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 484/23 од 08.06.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 485/23 од 08.06.2023. год.

 

4.СТЕФАНОВИЋ (Зоран) МИЛИЦА,

дипл. правник из Ваљева,

- рођен/а12.08.1996. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 05.06.2020. год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.03.2023. год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 01.06.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Војводе Мишића 20, Ваљево

- кандидат долази из: ОС Ваљево, приправник волонтер.

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 493/23 од 09.06.2023.

 

5. МИЋАНОВИЋ (Миленко) СНЕЖАНА,

дипл.правник из Лознице

- рођен/а 04.01.1989. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 29.09.2017.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.11.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 25.01.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Јована Цвијића бб, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код Предрага Филиповића, адв. у Лозници

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 518/23 од 20.06.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 519/23 од 20.06.2023.год.

 

6. ФИЛИПОВИЋ (Станоје) ЈЕЛЕНА,

дипл.правник из Лознице

- рођен/а 24.01.1979. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 09.04.2019.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 27.04.2023.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 01.06.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Јована Цвијића бб, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код Предрага Филиповића, адв. у Лозници

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 522/23 од 20.06.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 523/23 од 20.06.2023.год.

 

7. ЂУРОВИЋ (Горан) КАТАРИНА,

дипл.правник из Шапца

- рођен/а 11.06.1995. год. у Београду,

- дипломирао/ла дана 24.01.2019.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.02.2023.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 01.06.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије В.Јовановића 3а, Шабац

- кандидат долази из: адв. приправник код Богосава Самарџића, адв. у Београду

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 529/23 од 21.06.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 531/23 од 21.06.2023.год.

 

8. ГЛИГОРИЋ (Милан) НИКОЛА,

дипл.правник из Лознице, Б. Ковиљача

- рођен/а 16.01.1995. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 24.09.2020. год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.03.2023.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 01.06.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Здравка Машановића 17, Бања Ковиљача, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код Атанасковић Горана, адв. у Београду

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 532/23 од 22.06.2023.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 533/23 од 22.06.2023.год.

 

9.МИЛОВАНОВИЋ (Владан) НЕВЕНА,

дипл. правник из Ваљева,

- рођен/а 22.10.1996 год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 21.01.2020. год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 27.04.2023. год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 23.06.2023. године пред АК Шапца,

- адреса канцеларије Војводе Мишића 20, Ваљево

- кандидат долази из: адв. приправник код Живковић Драгана, адвоката из Ваљева

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 540/23 од 23.06.2023.

- захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 541/23 од 23.06.2023.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 4 данаод дана одржавања седнице УОАК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 30.06.2023. године.

 

Председник

АК Шапца

Мандић Милош, адвокат