Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 17.10.2023

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана18.10.2023. год.

Евидентирасе захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. ИЛИЋ (Перо) ЈЕЛЕНА,

дипл.правник из Бање Ковиљаче

- рођен/а 26.11.1994. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 05.06.2019.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.02.2023.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 19.06.2023. године пред АК Београда,

- адреса канцеларије Бања Ковиљача, Ј. Цвијића 32

- кандидат долази из: приправник код Миловановић Марка, адв. у Београду

- захтев за упис у Именик адвоката бр.886/23 од 18.09.2023.год.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 887/23 од 18.09.2023.год.

2. СИМИЋ (Миленко) ИВАНА,

дипл.правник из Љубовије

- рођен/а 09.04.1991. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 18.12.2015.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 26.09.2019.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана: 29.09.2023. године пред АК Шапца

- адреса канцеларије Војводе Мишића 47, Љубовија

- кандидат долази из: ЈИ Драган Петровић из Љубовије – помоћник ЈИ

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 949/23 од 10.10.2023.године

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 18.10.2023. године.

 

Председник

АК Шапца

Милош Мандић, адвокат