Imenik advokata...

Novosti

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА АК ШАПЦА

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАПЦА

одржаће се у суботу 28.10.2023.године са почетком у 12:00 часова

у Кристал сали 2, хотела „СЛОБОДА“ у Шапцу

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1.Отварање Скупштине и избор радног председништва.

2.Разматрање усвајања записника са Скупштине АК Шапца од 27.05.2023 год.

3.Извештај органа АК Шапца и то:

- председника АК Шапца,

-председика Надзорног одбора АК Шапца,

-Дисциплинског тужиоца АК Шапца,

-председника Дисциплинског суда АК Шапца

-члана УОАК Србије из АК Шапца

-председника Комисије за адвокатски испит АК Шапца

 

4.Усвајање предлога измена и допуна Статута АК Шапца .

5.Усвајање предлога Правилника о оснивању и раду Фонда солидарности адвоката и адвокатских приправника Адвокатске коморе Шапца

6.Разно