Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 09.07.2019

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Број: 454-1/2019

Шабац,дана 08.07.2019.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo је

-Павловић Катарина, дипл. правник из Лознице, са седиштем адвокатске канцеларије у Лозници, Владе Зечевића 4/5

 

Писмене и образложене примедбе на :

-одлуку бр. 453/2019 од 08.07.2019.год.

          

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања ових одлука на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављене су на огласној табли и сајту АК Шапца дана 09.07.2019. године.

                                                                             Председник АК Шапца

                                                                         Владан Мијаиловић, адвокат