Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА10.09.2019

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Број 585 /2019

Шабац, дана10.09.2019.год

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднела је

-РАНЂЕЛОВИЋ ЈОВАНОВИЋ ИВАНА дипл. правник из Београда, са седиштем адвокатске канцеларије у Шапцу, Поп Лукина 62.

Писмене и образложене примедбе на:

-          одлуку бр.584/2019 од 10.09.2019. год.

са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у Шапцу, Лозници и Ваљеву у року од 7 дана, од дана објављивања ових одлука на огласним таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведене одлуке објављенесу на огласним таблама и сајту АК Шапца дана 11.09.2019. год.

                                                                                                        Председник АК Шапца

Владан Мијаиловић,адвокат