Imenik advokata...

Novosti

Baner

Zaključak UO AK Šapca povodom predloga članova Radne grupe za izradu nacrta i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

Upravni odbora AK Šapca, na sednici od 26.06.2019. godine, a vezano za predlog članova Radne grupe za izradu nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, doneo je ZAKLJUCAK koji požete pročitati OVDE.