Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 26.01.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана27.01.2021.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је:

1. Ђорђевић (Лазар) Александар, Шабац, Краља Петра Првог 6/7

-рођен/а 09.02.1986. у Шапцу,

-дипломирао дана 10.10.2016 на Правном факултету за привреду и правосуђе, Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

-правосудни испит положио /ла дана 15.07.2020. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 16.10.2020. у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Занатлијска 15, Шабац

-кандидат долази из: адвокатски приправник у Шапцу

-захтев за упис у Именик адвоката бр 798/2020 од 28.12.2020.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.798-1/2020 од 28.12.2020.

2. Алексић (Милован) Мирослав, Бања Ковиљача, Војводе Степе 20

-рођен/а 18.01.1956. у Зворнику,

-дипломирао дана 16.04.1979. на Правном факултету, Универзитета у Београду.

-правосудни испит положио /ла дана 29.09.1980. у Београду

-седиште адвокатске канцеларије : Јована Цвијића 1-2, Лозница

-кандидат долази из: судија, Основни суд Лозница

-захтев за упис у Именик адвоката бр 28/2021 од 20.01.2021.

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 27.01.2021. године.

                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                         Председник АК Шапца

                                                                      

                                                                               Владан Мијаиловић,адвокат