Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 04.02.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 04.02.2022.год.

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК ШАПЦА ПОДНЕЛИ СУ

 

 

1.ПАВЛОВИЋ (Љубиша) ЂОРЂЕ,

дипл.правник из Београда, Хусинских рудара 27.

- рођен/а 23.05.1988. год. у Београду,

- дипломирао/ла дана 16.10.2013.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 29.10.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 28.12.2021. у АК Београд

-адреса канцеларије Уб, Совљак 139/а

-кандидат долази из: адв приправник код адв Богосава Самарџића из Београда

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 49/2022 од 26.01.2022.

Захтев за ослобађање дела трошкова уписа 50/2022 од 26.01.2022

               

2.ДЕСПИЋ (Сретен) ДРАГАН,

дипл.правник из Лознице, 1300 Каплара бр 14.

- рођен/а 22.07.1968. год. уЛозници,

- дипломирао/ла дана 28.03.2006.год. на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу,

- правосудни испит положио/ла дана 01.07.2015.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 27.04.2016. у АК Шапца

-адреса канцеларије Лозница, Јована Цвијића 37

-кандидат долази из: МУП-криминалистички инспектор за сузбијање прекогран. криминала

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 78/22 од 01.02.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 04.02.2022. године.

           

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат