Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 16.03.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 16.03.2022.год.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 16.03.2022

Евидентирају се захтеви за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1. МУЦИЋ (Милош) АЛЕКСАНДРА,

дипл.правник из Шапца, Кнеза Милоша 47/1

 

- рођен/а 24.09.1993. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 22.06.2017.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.12.2021.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 22.02.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Карађорђева 32/2, Шабац

- кандидат долази из адв. приправник код адвоката Муцић Милоша из Шапца

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 203/22 од 11.03.2022.године

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 203-1/2022 од 11.03.2022.године

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 16.03.2022. године.

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат